Coachmodel

Onze authentieke methode van coaching haalt het beste in mensen boven en leidt tot bewuste en concrete langetermijn beslissingen. DCT®Coaching is een innovatieve veranderingstechniek: je bent en blijft immers de kapitein van je eigen leven. 

DCT® staat voor: Defragmenteren, Centreren en Transformeren.   

Het DCT® Coachmodel bestaat uit 5 dynamische fasen:

 

 

  


Achter onze methodiek ligt een coachingsfilosofie ten grondslag.

Kenmerkend voor DCT® Coaching is dat alles kan en mag wat het gestelde doel dient.
Pragmatisme en een flexibele aanpak bepalen onze werkwijze. Derhalve zijn onze coaching sessies
niet gelimiteerd in tijd óf mogelijkheden! Met DCT® Coaching wordt de subjectieve belevingswereld
van de kandidaat systematisch en pragmatisch in kaart gebracht waardoor de kandidaat, als zijnde
een buitenstaander, zijn eigen situatie kan beoordelen en al luisterend naar de  'innerlijke stem'
beslissingen kan nemen.  

De coaches van DRIVE maken géén gebruik van een (medisch) ziektemodel en/of wetenschappelijk
protocol. De kandidaat staat centraal en zijn/haar persoonlijke groei voert de boventoon in de sessies.
Er bestaat een fundamenteel geloof in de mogelijkheden van de kandidaat. Niet het symptoom maar
de persoon staat centraal. Vanaf de intake wordt de eigen verantwoordelijkheid tot hoogste prioriteit
verheven. Het doel in dit kader valt dan ook het duidelijkste te typeren als: "het opheffen van
groeistagnatie bij de kandidaat." De coach moet er voor de kandidaat op een dusdanige wijze zijn dat
deze weer in het proces van persoonlijke groei komt. 

Vorige pagina