Opdrachtgevers
 Waarom Drive voor u als werkgever?

De Wet Verbetering Poortwachter is er op gericht om werknemers binnen maximaal vierentwintig maanden weer volledig aan het werk te krijgen en te voorkomen dat zij in de WIA belanden. De verantwoordelijkheid voor preventie, verzuimbegeleiding en begeleiding naar betaald werk ligt bij de werkgever.

Wij vormen een team van professionals die borg staan voor hoge kwaliteit en snelle inzetbaarheid. Intakegesprekken vinden doorgaans al plaats binnen 10 werkdagen na aanmelding. Wij maken geen gebruik van standaardprotocollen, maar werken volgens onze zelf ontwikkelde en bewezen individuele methodiek. Dit maatwerk staat garant voor de snelste en duurzaamste coaching van medewerkers.

Verzekeraars

Met het oog op risicomanagement en schadelastbeperking werken we nauw samen met arbeidsdeskundigen en claimbehandelaars van verzekeringsmaatschappijen. Deze samenwerking is met name gericht op het oplossen van mentale klachten bij verzekerden en/of eigen personeel.

Onze mentale coaching vormt een maatwerkoplossing om mentale klachten bij verzekerden en/of eigen medewerkers snel en doeltreffend het hoofd te bieden.

 

Overheidsinstellingen &  Gemeentes

Wij hebben nauwe banden met diverse overheidsinstellingen en gemeentes. Mensen in een uitkeringssituatie komen met een goede mentale coaching of training sneller tot meer sociale activiteit, scholing, stage of zelfs een passende baan. Samen met gemeenten werken wij aan het voorkomen dat mensen terugvallen in de uitkeringssituatie. Onze begeleiding vormt een nieuw fundament waarmee mensen zich in hun werk en persoonlijke leven beter kunnen ontwikkelen.

 

Contact


vorige pagina