Feiten & Cijfers

Wederom zo trots als een pauw!

In 2003 zijn wij opgericht met als kernwaarde

"kwaliteit mét groei!"

Vandaar dat wij begin 2015 wederom met veel interesse hebben deelgenomen aan het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek in opdracht van Blik op Werk. Bijzonder trots presenteren wij u het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van onze dienstverlening.

·      Totaaloordeel cliënten
 

Drive

Markt

·  Rapportcijfer                                          

8,5

7,6

·      Totaaloordeel opdrachtgevers
 

Drive

Markt

·  Rapportcijfer                                      

8,2

7,5

Zo trots als...
Onze opdrachtgevers en onze cliënten waarderen ons vooral op de volgende specifieke aspecten van onze dienstverlening:

·     Aspecten volgens cliënten

·  De betrouwbaarheid en de deskundigheid van de begeleider

·  Het nakomen van afspraken
·  De klantvriendelijkheid en de telefonische bereikbaarheid
·  De kwaliteit van het trajectplan | plan van aanpak

·  De aansluiting van de begeleiding op de eigen situatie

 · De zorgvuldigheid waarmee Drive met gegevens omgaat

·     Aspecten volgens opdrachtgevers

·  De zorgvuldigheid in de omgang met cliëntgegevens

·  De rol van gelijkwaardige partner

·  Het nakomen van afspraken

·  De resultaten

·  De deskundigheid

·  De klantgerichtheid

·  De manier van verantwoording afleggen


Mocht u interesse hebben in het volledige én onafhankelijke tevredenheidsrapport neem dan even contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Vorige pagina